Free EU shipping for orders over 100,00 EUR.

Top

Program razvoja podeželja

Aktivnost: Izgradnja sistema za varčno uporabo vode in nabava opreme za izboljšanje učinkovitosti trženja

Podukrep: M4.2 – Podpora za naložbe v predelavo / trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

Investicija s katero sledimo navedenim ciljem se nanaša na:

 • Novogradnja betonskega zbiralnika za vodo – zbiranje meteorne vode za namen predelave kmetijskih proizvodov – tehnološka voda za potrebe oljarne
 • Ureditev dovoznih površin za sprejem in razkladanje surovin
 • Investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov – predelava oljk – Ureditev prostora za pripravo degustacij
 • Investicijska vlaganja v opremo skladišč za namen trženja kmetijskih proizvodov:
 • Cisterne za oljčno olje
 • Skladiščni regali
 • Industrijski tiskalnik za tiskanje samolepilnih etiket na steklenice
 • Pulti (inox) za polnilnico oljčnega olja
 • Investicijska vlaganja v opremo za predelavo oljk-torklje
 • Filter za filtriranje olja z monočrpalko in inverterjem
 • Potopna črpalka
 • Plastični zabojniki
 • Aparati za prostor za pripravo degustacij

 

Temeljni namen in cilji investicije so:

 • Oskrba oljarne z meteorno vodo (tehnološka voda) za potrebe predelave z namenom zniževanja porabe vode iz javnega vodovodnega sistema in s tem vpliv na povečevanje okoljske učinkovitosti (prispevek h horizontalnim ciljem)
 • Povečanje skladiščnih kapacitet, kot posledica povečevanja pridelave oljčnega olja, uvajanja novih produktov in zagotavljanja izvajanja predpisov ter uredb s področja EKO/BIO/ORGANIC proizvodnje živil in s tem kakovosti (prispevek h horizontalnim ciljem).
 • Izboljšanje učinkovitost trženja, kot posledica povečanega obsega proizvodnje oljčnega olja, z uvajanjem različnih metod pospeševanja prodaje
 • Zmanjševanje količin odpadkov z njihovo ponovno uporabo oziroma reciklažo

 

Povezave:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

http://www.program-podezelja.si/sl/

error: Content is protected !!
You don't have permission to register

Reset Password